Wymagane dokumenty

Dokumenty (dane) potrzebne do przygotowania operatu szacunkowego

Na życzenie klienta, i za dopłatą, pobieram część dokumentów  samodzielnie z odpowiednich urzędów. Poniżej w zależności od typu nieruchomości podlegającej wycenie przedstawiam wymagane dokumenty.


icon_działki

Działka niezabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest),
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

lokale_rzut

Lokal mieszkalny lub użytkowy:

 • numer księgi wieczystej (jeśli została założona dla lokalu),
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (opcjonalnie),
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

lokale_rzut_w_budowie_export

Lokal mieszkalny w budowie:

 • kopia umowy realizacyjnej z deweloperem,
 • akt notarialny nabycia nieruchomości lub umowa przedwstępna sprzedaży lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej (jeśli została założona dla lokalu),
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające dane dotyczące lokalu oraz przydziału lokalu,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

domy

Nieruchomość zabudowana:

 • nr księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest),
 • dokumentacja techniczna budynku (w miarę możliwości np. projekt budowlany, opis techniczny, dokument z inwentaryzacji budynku),
 • pozwolenie na budowę (jeśli jest),
 • pozwolenie na użytkowanie budynku (jeśli jest),
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (opcjonalnie).

domy_w_budowie_export_export2_exportNieruchomość zabudowana budynkiem w budowie:

 • nr księgi wieczystej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest),
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany, opis techniczny),
 • dziennik budowy,
 • pozwolenie na budowę (jeśli jest).

lokale_blokNieruchomość komercyjna (handlowa, biurowa, magazynowa, przemysłowa):

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest),
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
 • projekt architektoniczno – budowlany lub inwentaryzacja budynku lub rzut lokalu
 • dziennik budowy jeżeli inwestycja nie jest zakończona (nie dotyczy nieruchomości lokalowych)
 • informacje o wysokości podatku od nieruchomości
 • informacje o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu jeśli dotyczy
 • informacje o wysokości kosztów zarządu i ochrony budynku
 • informacje o wysokości opłat za ubezpieczenie budynku
 • informacje na temat wynajętej powierzchni (wysokość stawek najmu, rodzaj zawartej umowy najmu itp)

służebność_exportSłużebność (gruntowa, przesyłu):

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej,
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest),
 • mapa z projektem przebiegu szlaku służebności.