O firmie
Krystian Kwak

Krystian Kwak – Rzeczoznawca Majątkowy, Nr uprawnień: 5897

Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie. Następnie ukończyłem studia podyplomowe gospodarki nieruchomościami z zakresu szacowanie nieruchomości organizowane przez Politechnikę Krakowską wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zdobywałem podczas pracy w biurze projektowym, jako asystent rzeczoznawcy majątkowego oraz w czasie praktyki zawodowej zakończonej egzaminem państwowym organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

 

Uprawnienia

Posiadam państwowe uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Działam w oparciu o uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 5897 z dnia 12 maja 2014 r. Z dniem 12 maja 2014 r. zostałem wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych i z tym dniem nabyłem prawo do wykonywania zawodu.

świadectwo uprawnień zadowowych Krystian Kwak

Ubezpieczenie

Posiadam  obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego na sumę gwarancyjną 25.000 EUR, zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Baza danych

Od 2015 roku jestem sygnatariuszem bazy ŚLĄSK – najstarszej i największej na śląsku bazy danych o cenach transakcyjnych nieruchomości, tworzonej przez ponad 150 rzeczoznawców majątkowych. Baza obejmuje swoim zasięgiem teren województwa śląskiego oraz województw ościennych.

Szkolenia

Od momentu uzyskania uprawnień zawodowych nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w odpowiednich kursach i szkoleniach, co pozwala na ciągłe podwyższanie jakości świadczonych przeze mnie usług.

W 2015 roku odbyłem szkolenie “Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”. Ukończone szkolenie, zakończone egzaminem i obecność na liście bankowej (prowadzonej przez ZBP) podnoszą moje kwalifikacje  do wykonywania operatów szacunkowych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Wycena nieruchomości dla potrzeb bankowych - świadectwo zdania egazminu

W 2015 roku uczestniczyłem w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez  Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych pt. “Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego”. Ukończone szkolenie odzwierciedla moją chęć do poszerzania horyzontów i ustawicznej pracy nad samodoskonaleniem.

szkolenie asertywność biegłego